Tỷ giá ngày 03-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,28030 22,36030 22,28030
 AUD 15,863108 16,105113 15,959109
 CAD 16,768-30 17,143-27 16,920-30
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 24,358-44 24,656-39 24,432-44
 CHF 22,329-9 22,692-4 22,486-9
 GBP 34,0053 34,55811 34,2443
 SGD 15,75145 16,07249 15,86245
 THB 6151 6411 6151
 MYR - 5,24917 5,18016
 DKK - 3,344-5 3,241-6
 HKD 2,8423 2,8994 2,8623
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 74,910101 72,61481
 NOK - 2,664-7 2,582-7
 RUB - 3882 3391
 SEK - 2,6522 2,5861

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,340 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-11-2015

1USD = 0