Tỷ giá ngày 03-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,6620 15,8970 15,7570
 CAD 16,7310 17,1020 16,8830
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,9140 25,2120 24,9890
 CHF 22,7260 23,0900 22,8860
 GBP 33,6610 34,2010 33,8980
 SGD 15,4640 15,7750 15,5730
 THB 6020 6270 6020
 MYR - 5,1050 5,0390
 DKK - 3,4190 3,3150
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5120 73,2150
 NOK - 2,7030 2,6210
 RUB - 3800 3320
 SEK - 2,7120 2,6460

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 10 22,530 10

Tỷ giá trung tâm ngày 03-10-2015

1USD = 0