Tỷ giá ngày 03-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,27025 21,32025 21,27025
 AUD 18,523-6 18,802-6 18,635-6
 CAD 18,772-110 19,189-113 18,942-111
 JPY 193-1 197-1 195-1
 EUR 26,74642 27,06743 26,82642
 CHF 22,00418 22,44818 22,15918
 GBP 33,952-81 34,499-83 34,192-82
 SGD 16,4780 16,8780 16,5940
 THB 6440 6710 6440
 MYR - 6,588-7 6,504-6
 DKK - 3,6786 3,5665
 HKD 2,7062 2,7612 2,7252
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,65453 73,10752
 NOK - 3,354-3 3,252-2
 RUB - 5981 4890
 SEK - 3,000-2 2,926-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 20 21,280 20

Tỷ giá trung tâm ngày 03-10-2014

1USD = 0