Tỷ giá ngày 03-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4550 22,5150 22,4550
 AUD 15,608-150 15,842-152 15,702-151
 CAD 16,690-67 17,060-69 16,842-68
 JPY 184-1 187-1 186-1
 EUR 25,044-144 25,344-146 25,119-144
 CHF 22,952-215 23,320-218 23,114-216
 GBP 34,013-52 34,558-53 34,252-53
 SGD 15,677-73 15,993-75 15,788-74
 THB 615-2 641-2 615-2
 MYR - 5,354-93 5,285-92
 DKK - 3,435-20 3,330-19
 HKD 2,8631 2,9211 2,8841
 INR - 3471 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 75,613-33 73,313-32
 NOK - 2,76727 2,68326
 RUB - 377-5 329-4
 SEK - 2,7026 2,6355

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 0 22,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-09-2015

1USD = 0