Tỷ giá ngày 03-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1750 21,2250 21,1750
 AUD 19,5680 19,8630 19,6860
 CAD 19,1430 19,5690 19,3170
 JPY 1990 2030 2010
 EUR 27,6610 27,9940 27,7450
 CHF 22,7540 23,2130 22,9140
 GBP 34,5380 35,0940 34,7820
 SGD 16,6790 17,0830 16,7960
 THB 6480 6760 6480
 MYR - 6,7120 6,6260
 DKK - 3,8020 3,6860
 HKD 2,6970 2,7520 2,7160
 INR - 3580 3440
 KRW - 230 190
 KWD - 75,1370 73,5800
 NOK - 3,4720 3,3660
 RUB - 6390 5220
 SEK - 3,0680 2,9920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 0 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-09-2014

1USD = 0