Tỷ giá ngày 03-08-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8200 23,0500 22,8500
 AUD 16,48251 17,17154 16,64952
 CAD 17,914-26 18,663-27 18,095-26
 JPY 2051 2151 2071
 EUR 26,5559 27,9379 26,8249
 CHF 24,71622 25,74823 24,96522
 GBP 31,081-18 32,379-19 31,395-18
 CNY 3,4801 3,6261 3,5151
 SGD 16,5457 17,2368 16,7127
 THB 6160 7100 6840
 MYR - 5,4945 5,3815
 DKK - 3,7321 3,5971
 HKD 2,8780 2,9980 2,9070
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,309119 76,314114
 NOK - 2,6562 2,5502
 RUB - 3141 -
 SEK - 2,7274 2,6184

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-08-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 80 23,230 70

Tỷ giá trung tâm ngày 03-08-2021

1USD = 23,164 -12