Tỷ giá ngày 03-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,74984 17,00185 16,85084
 CAD 16,746-11 17,118-12 16,898-12
 JPY 2162 2222 2182
 EUR 24,81929 25,11629 24,89429
 CHF 22,82333 23,23534 22,98433
 GBP 29,369203 29,840206 29,576204
 SGD 16,4391 16,7021 16,5541
 THB 628-1 654-1 628-1
 MYR - 5,524-25 5,453-24
 DKK - 3,4154 3,3114
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3470 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,75725 73,85625
 NOK - 2,68612 2,60512
 RUB - 3710 3040
 SEK - 2,65316 2,58816

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-08-2016

1USD = 21,830 -15