Tỷ giá ngày 03-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,75743 15,99444 15,85243
 CAD 16,362-132 16,725-135 16,510-133
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 23,76869 24,05370 23,84070
 CHF 22,318-42 22,677-42 22,476-42
 GBP 33,716110 34,258112 33,954111
 SGD 15,6570 15,9720 15,7670
 THB 6103 6363 6103
 MYR - 5,708-37 5,634-37
 DKK - 3,2609 3,1619
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3481 3341
 KRW - 190 190
 KWD - 73,15124 70,92423
 NOK - 2,706-3 2,624-3
 RUB - 391-12 341-10
 SEK - 2,5643 2,5013

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 15 21,940 25

Tỷ giá trung tâm ngày 03-08-2015

1USD = 0