Tỷ giá ngày 03-07-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1300 23,4400 23,1600
 AUD 15,4600 16,1050 15,6160
 CAD 17,5890 18,3240 17,7670
 JPY 1670 1770 1690
 EUR 23,7380 25,0460 23,9780
 CHF 23,7120 24,7020 23,9520
 GBP 27,5080 28,6570 27,7860
 CNY 3,4070 3,5500 3,4420
 SGD 16,2980 16,9790 16,4630
 THB 5780 6670 6420
 MYR - 5,3420 5,2310
 DKK - 3,3360 3,2160
 HKD 2,8950 3,0160 2,9240
 INR - 3060 2940
 KRW 160 190 170
 KWD - 78,7590 75,7860
 NOK - 2,3950 2,2990
 RUB - 3800 -
 SEK - 2,3110 2,2180

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-07-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,920 -20 23,950 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 03-07-2022

1USD = 23,112 0