Tỷ giá ngày 03-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,4600 16,7070 16,5590
 CAD 16,9520 17,3280 17,1060
 JPY 2140 2180 2160
 EUR 24,5500 24,8440 24,6240
 CHF 22,5570 22,9650 22,7160
 GBP 29,3230 29,7930 29,5290
 SGD 16,3820 16,6450 16,4980
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,6220 5,5500
 DKK - 3,3780 3,2750
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6210 73,7260
 NOK - 2,7040 2,6220
 RUB - 3870 3170
 SEK - 2,6670 2,6010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-07-2016

1USD = 21,865 0