Tỷ giá ngày 03-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,321-112 16,567-113 16,420-112
 CAD 17,10965 17,48967 17,26466
 JPY 1751 1781 1761
 EUR 24,03481 24,32282 24,10781
 CHF 22,883125 23,251127 23,045126
 GBP 33,65542 34,19643 33,89242
 SGD 15,95646 16,27747 16,06846
 THB 6330 6590 6330
 MYR - 5,804-11 5,729-11
 DKK - 3,29812 3,19712
 HKD 2,775-1 2,831-1 2,795-1
 INR - 3511 3371
 KRW - 190 190
 KWD - 73,26232 71,03231
 NOK - 2,782-15 2,697-15
 RUB - 4360 3800
 SEK - 2,6200 2,5560

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 10 21,870 20

Tỷ giá trung tâm ngày 03-07-2015

1USD = 0