Tỷ giá ngày 03-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,380-25 22,450-25 22,380-25
 AUD 16,05823 16,29923 16,15523
 CAD 16,872-29 17,246-30 17,026-30
 JPY 2030 2070 2050
 EUR 24,816-152 25,113-154 24,891-153
 CHF 22,396-95 22,755-96 22,553-95
 GBP 31,939-90 32,451-92 32,164-91
 SGD 16,091-11 16,415-11 16,205-11
 THB 6180 6440 6180
 MYR - 5,4506 5,3806
 DKK - 3,414-21 3,310-20
 HKD 2,847-2 2,905-2 2,868-2
 INR - 3460 3330
 KRW - 20-1 190
 KWD - 77,008-51 74,098-50
 NOK - 2,732-14 2,649-14
 RUB - 3740 3050
 SEK - 2,729-14 2,662-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,440 40 22,450 30

Tỷ giá trung tâm ngày 03-06-2016

1USD = 21,939 0