Tỷ giá ngày 03-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,775140 17,028142 16,876141
 CAD 17,27977 17,66379 17,43678
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 24,098312 24,387316 24,171313
 CHF 23,073142 23,444145 23,236143
 GBP 32,93093 33,45994 33,16293
 SGD 15,97877 16,29978 16,09077
 THB 6352 6622 6352
 MYR - 5,9616 5,8856
 DKK - 3,30642 3,20641
 HKD 2,7771 2,8331 2,7961
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 200 200
 KWD - 73,313145 71,081141
 NOK - 2,84134 2,75432
 RUB - 4563 3732
 SEK - 2,62136 2,55735

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 -10 21,860 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 03-06-2015

1USD = 0