Tỷ giá ngày 03-05-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9300 23,1400 22,9600
 AUD 17,5270 18,2590 17,7040
 CAD 18,2670 19,0300 18,4520
 JPY 2060 2170 2080
 EUR 27,1210 28,5380 27,3950
 CHF 24,7280 25,7610 24,9770
 GBP 31,3490 32,6580 31,6660
 CNY 3,4870 3,6330 3,5220
 SGD 16,9680 17,6770 17,1390
 THB 6500 7500 7230
 MYR - 5,6810 5,5640
 DKK - 3,8330 3,6940
 HKD 2,8950 3,0160 2,9240
 INR - 3210 3090
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,4430 76,4430
 NOK - 2,8790 2,7640
 RUB - 3090 -
 SEK - 2,8240 2,7110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-05-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,600 -130 23,680 -150

Tỷ giá trung tâm ngày 03-05-2021

1USD = 23,217 59