Tỷ giá ngày 03-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,1260 17,8410 17,2990
 CAD 17,9330 18,6820 18,1150
 JPY 2020 2130 2040
 EUR 26,3480 27,7250 26,6150
 CHF 23,8790 24,8770 24,1210
 GBP 31,1040 32,4030 31,4180
 CNY 3,4430 3,5880 3,4780
 SGD 16,7210 17,4200 16,8900
 THB 6530 7530 7260
 MYR - 5,6260 5,5100
 DKK - 3,7220 3,5870
 HKD 2,8930 3,0130 2,9220
 INR - 3260 3140
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,2480 76,2560
 NOK - 2,7620 2,6510
 RUB - 3020 -
 SEK - 2,7020 2,5940

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,800 80 23,850 30

Tỷ giá trung tâm ngày 03-04-2021

1USD = 23,214 -16