Tỷ giá ngày 03-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,8830 17,1370 16,9850
 CAD 16,8400 17,2140 16,9930
 JPY 1960 1990 1980
 EUR 25,1690 25,4700 25,2440
 CHF 22,9420 23,3100 23,1040
 GBP 31,5790 32,0860 31,8020
 SGD 16,2830 16,6110 16,3980
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,7510 5,6770
 DKK - 3,4570 3,3520
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3480 3350
 KRW - 210 190
 KWD - 76,5700 73,6760
 NOK - 2,7360 2,6520
 RUB - 3690 3020
 SEK - 2,7790 2,7110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-04-2016

1USD = 21,850 0