Tỷ giá ngày 03-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5500 21,6100 21,5500
 AUD 16,22512 16,47012 16,32312
 CAD 16,94064 17,31666 17,09465
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,27990 23,60591 23,34990
 CHF 22,24666 22,60367 22,40266
 GBP 31,660-58 32,169-59 31,883-58
 SGD 15,6560 16,0360 15,7660
 THB 652-1 679-1 652-1
 MYR - 5,9294 5,8534
 DKK - 3,19111 3,09411
 HKD 2,7492 2,8042 2,7682
 INR - 3551 3411
 KRW - 220 180
 KWD - 73,130131 70,903127
 NOK - 2,746-7 2,662-7
 RUB - 4265 3484
 SEK - 2,534-5 2,472-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-04-2015

1USD = 0