Tỷ giá ngày 03-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,265-5 22,335-5 22,265-5
 AUD 16,136193 16,378196 16,233194
 CAD 16,37846 16,74147 16,52647
 JPY 1931 1961 1951
 EUR 24,031-14 24,319-14 24,103-14
 CHF 22,10515 22,46015 22,26115
 GBP 31,031297 31,529302 31,250299
 SGD 15,79598 16,112100 15,90699
 THB 6161 6411 6161
 MYR - 5,42731 5,35830
 DKK - 3,298-2 3,198-2
 HKD 2,8300 2,8870 2,8500
 INR - 3381 3241
 KRW - 200 180
 KWD - 75,3488 73,0568
 NOK - 2,613-6 2,534-6
 RUB - 3393 2772
 SEK - 2,6220 2,5580

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 10 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-03-2016

1USD = 21,905 0