Tỷ giá ngày 03-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 15,574-8 15,808-8 15,668-8
 CAD 15,66322 16,01023 15,80523
 JPY 1841 1871 1851
 EUR 24,1451 24,4341 24,2181
 CHF 21,66028 22,00729 21,81228
 GBP 31,798144 32,308146 32,022145
 SGD 15,388-42 15,698-43 15,496-42
 THB 610-1 636-1 610-1
 MYR - 5,319-14 5,251-14
 DKK - 3,3121 3,2111
 HKD 2,824-4 2,881-4 2,844-4
 INR - 334-1 321-1
 KRW - 200 180
 KWD - 74,93391 72,65388
 NOK - 2,60710 2,52810
 RUB - 316-1 2590
 SEK - 2,640-5 2,575-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 40 22,420 70

Tỷ giá trung tâm ngày 03-02-2016

1USD = 21,897 3