Tỷ giá ngày 03-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,320-5 21,370-5 21,320-5
 AUD 16,199-235 16,443-238 16,296-236
 CAD 16,656171 17,026175 16,808173
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 24,01473 24,30374 24,08674
 CHF 22,73113 23,09713 22,89113
 GBP 31,704-77 32,214-78 31,928-78
 SGD 15,53514 15,91214 15,64514
 THB 6431 6701 6431
 MYR - 5,9201 5,8441
 DKK - 3,3019 3,2019
 HKD 2,7161 2,7711 2,7351
 INR - 3531 3391
 KRW - 220 180
 KWD - 73,54292 71,30289
 NOK - 2,83532 2,74831
 RUB - 3486 2845
 SEK - 2,601-13 2,537-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,390 -10 21,410 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 03-02-2015

1USD = 0