Tỷ giá ngày 03-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5400 22,4500
 AUD 16,2480 16,5140 16,3460
 CAD 15,9500 16,3250 16,0950
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,3840 24,7080 24,4570
 CHF 22,4690 22,8600 22,6270
 GBP 32,9490 33,5220 33,1810
 SGD 15,6890 16,0260 15,8000
 THB 6110 6370 6110
 MYR - 5,2810 5,2070
 DKK - 3,3490 3,2430
 HKD 2,8620 2,9230 2,8820
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,3560 72,9660
 NOK - 2,6000 2,5170
 RUB - 3410 2970
 SEK - 2,7110 2,6410

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 50 22,660 40

Tỷ giá trung tâm ngày 03-01-2016

1USD = 0