Tỷ giá ngày 02-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5300 22,4600
 AUD 16,299129 16,544131 16,398130
 CAD 16,582-35 16,949-36 16,732-35
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,723105 24,007106 23,795105
 CHF 21,67115 22,01915 21,82415
 GBP 33,520-38 34,057-38 33,756-38
 SGD 15,78628 16,10329 15,89728
 THB 6161 6421 6161
 MYR - 5,37135 5,30335
 DKK - 3,25514 3,15614
 HKD 2,8630 2,9210 2,8830
 INR - 3460 3320
 KRW - 200 190
 KWD - 75,034-25 72,751-24
 NOK - 2,65113 2,57013
 RUB - 375-2 328-2
 SEK - 2,6257 2,5607

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,610 -20 22,640 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 02-12-2015

1USD = 0