Tỷ giá ngày 02-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,360-30 21,4050 21,360-30
 AUD 17,99445 18,26545 18,10345
 CAD 18,572108 18,984110 18,740109
 JPY 177-1 181-1 179-1
 EUR 26,416-41 26,733-42 26,495-41
 CHF 21,828-37 22,268-38 21,982-38
 GBP 33,19944 33,73345 33,43345
 SGD 16,108-21 16,499-22 16,222-22
 THB 6380 6650 6380
 MYR - 6,2782 6,1972
 DKK - 3,634-5 3,524-5
 HKD 2,719-4 2,774-4 2,738-4
 INR - 3521 3381
 KRW - 210 180
 KWD - 74,513-156 72,243-151
 NOK - 3,12013 3,02513
 RUB - 46714 38211
 SEK - 2,909-7 2,838-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,450 -50 21,480 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 02-12-2014

1USD = 0