Tỷ giá ngày 02-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,250-15 22,330-15 22,250-15
 AUD 15,75570 15,99264 15,85071
 CAD 16,79886 17,17080 16,95087
 JPY 1830 1860 1840
 EUR 24,40238 24,69427 24,47538
 CHF 22,338-19 22,696-30 22,495-19
 GBP 34,002199 34,548186 34,242200
 SGD 15,7074 16,023-3 15,8174
 THB 6140 6400 6140
 MYR - 5,231-2 5,1641
 DKK - 3,3493 3,2474
 HKD 2,838-1 2,895-3 2,858-1
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 200 190
 KWD - 74,809-42 72,533-9
 NOK - 2,67126 2,58926
 RUB - 3870 3370
 SEK - 2,650-4 2,584-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,340 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-11-2015

1USD = 0