Tỷ giá ngày 02-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2550 21,3050 21,2550
 AUD 18,5040 18,7820 18,6150
 CAD 18,6840 19,0990 18,8540
 JPY 1880 1920 1900
 EUR 26,4950 26,8130 26,5740
 CHF 21,8300 22,2700 21,9830
 GBP 33,5820 34,1230 33,8190
 SGD 16,3180 16,7130 16,4330
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,5060 6,4220
 DKK - 3,6430 3,5320
 HKD 2,7080 2,7620 2,7270
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,5750 72,3030
 NOK - 3,2190 3,1210
 RUB - 5640 4610
 SEK - 2,9300 2,8580

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,300 30 21,320 30

Tỷ giá trung tâm ngày 02-11-2014

1USD = 0