Tỷ giá ngày 02-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,662-11 15,897-11 15,757-11
 CAD 16,73183 17,10285 16,88384
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,91442 25,21243 24,98943
 CHF 22,726-30 23,090-31 22,886-30
 GBP 33,66147 34,20147 33,89847
 SGD 15,464-90 15,775-92 15,573-91
 THB 602-3 627-4 602-3
 MYR - 5,105-23 5,039-22
 DKK - 3,4197 3,3157
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,512-25 73,215-24
 NOK - 2,70326 2,62125
 RUB - 380-2 332-2
 SEK - 2,712-2 2,646-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 10 22,530 10

Tỷ giá trung tâm ngày 02-10-2015

1USD = 0