Tỷ giá ngày 02-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,24535 21,29535 21,24535
 AUD 18,529239 18,808242 18,640240
 CAD 18,882206 19,302211 19,054208
 JPY 1943 1973 1963
 EUR 26,70488 27,02589 26,78488
 CHF 21,98638 22,43039 22,14139
 GBP 34,033-3 34,581-3 34,273-3
 SGD 16,47874 16,87875 16,59474
 THB 6431 6701 6431
 MYR - 6,59569 6,51068
 DKK - 3,67213 3,56012
 HKD 2,7045 2,7585 2,7235
 INR - 3531 3391
 KRW - 220 180
 KWD - 74,601174 73,055171
 NOK - 3,3575 3,2545
 RUB - 5972 4881
 SEK - 3,00213 2,92813

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,240 0 21,260 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-10-2014

1USD = 0