Tỷ giá ngày 02-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4550 22,5150 22,4550
 AUD 15,7580 15,9950 15,8530
 CAD 16,7570 17,1290 16,9100
 JPY 1850 1890 1870
 EUR 25,1880 25,4890 25,2640
 CHF 23,1670 23,5390 23,3300
 GBP 34,0650 34,6110 34,3050
 SGD 15,7500 16,0670 15,8620
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,4470 5,3770
 DKK - 3,4540 3,3490
 HKD 2,8630 2,9200 2,8830
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,6460 73,3450
 NOK - 2,7400 2,6560
 RUB - 3820 3330
 SEK - 2,6960 2,6300

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 -10 22,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-09-2015

1USD = 0