Tỷ giá ngày 02-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,665-64 16,916-65 16,766-64
 CAD 16,758-55 17,129-56 16,910-56
 JPY 2140 2200 2160
 EUR 24,79077 25,08778 24,86578
 CHF 22,79040 23,20241 22,95040
 GBP 29,16679 29,63481 29,37280
 SGD 16,437-29 16,701-30 16,553-30
 THB 6290 6550 6290
 MYR - 5,549-40 5,478-40
 DKK - 3,41111 3,30811
 HKD 2,835-1 2,892-1 2,855-1
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,73125 73,83225
 NOK - 2,674-7 2,593-6
 RUB - 372-2 304-2
 SEK - 2,6372 2,5722

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 10

Tỷ giá trung tâm ngày 02-08-2016

1USD = 21,845 -8