Tỷ giá ngày 02-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,405-5 22,475-5 22,405-5
 AUD 16,035-96 16,276-97 16,132-97
 CAD 16,902-8 17,276-8 17,055-8
 JPY 2032 2072 2052
 EUR 24,968123 25,267124 25,043123
 CHF 22,490119 22,851121 22,649120
 GBP 32,029-139 32,543-141 32,255-140
 SGD 16,10227 16,42627 16,21527
 THB 6181 6441 6181
 MYR - 5,444-12 5,374-11
 DKK - 3,43516 3,33116
 HKD 2,850-2 2,907-2 2,870-2
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 77,05917 74,14816
 NOK - 2,74714 2,66314
 RUB - 374-1 306-1
 SEK - 2,7428 2,6758

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,400 20 22,420 10

Tỷ giá trung tâm ngày 02-06-2016

1USD = 21,939 -7