Tỷ giá ngày 02-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,635125 16,885127 16,735125
 CAD 17,202-7 17,583-7 17,358-7
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 23,787192 24,072194 23,858192
 CHF 22,931148 23,299151 23,092149
 GBP 32,837-10 33,365-10 33,069-10
 SGD 15,901-26 16,221-26 16,013-26
 THB 634-1 660-1 634-1
 MYR - 5,956-8 5,879-7
 DKK - 3,26427 3,16526
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 200 200
 KWD - 73,16841 70,94040
 NOK - 2,807-9 2,722-9
 RUB - 453-5 370-4
 SEK - 2,5859 2,5229

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,850 0 21,870 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-06-2015

1USD = 0