Tỷ giá ngày 02-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,68080 25,05080 24,71080
 AUD 15,740-10 16,410-10 15,899-10
 CAD 17,8705 18,6305 18,0505
 JPY 1590 1680 1610
 EUR 26,024-37 27,452-39 26,287-37
 CHF 26,716-73 27,853-77 26,986-74
 GBP 30,422-91 31,716-95 30,729-92
 CNY 3,3688 3,5128 3,4028
 SGD 17,9273 18,6893 18,1083
 THB 599-4 691-4 666-4
 MYR - 5,293-17 5,180-16
 DKK - 3,650-5 3,515-5
 HKD 3,09810 3,23010 3,12910
 INR - 3101 2981
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,858242 80,632233
 NOK - 2,322-16 2,228-16
 RUB - 2561 -
 SEK - 2,352-19 2,256-19

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,420 40 25,520 40

Tỷ giá trung tâm ngày 02-04-2024

1USD = 24,005 0