Tỷ giá ngày 02-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,950-10 23,160-10 22,980-10
 AUD 17,12661 17,84163 17,29961
 CAD 17,93337 18,68239 18,11537
 JPY 2020 2130 2040
 EUR 26,348114 27,725120 26,615115
 CHF 23,87963 24,87766 24,12164
 GBP 31,104115 32,403119 31,418116
 CNY 3,443-7 3,588-7 3,478-7
 SGD 16,721-6 17,420-6 16,890-6
 THB 6531 7531 7261
 MYR - 5,6263 5,5103
 DKK - 3,72216 3,58715
 HKD 2,893-1 3,013-1 2,922-1
 INR - 326-1 314-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,24879 76,25676
 NOK - 2,7626 2,6516
 RUB - 302-2 -
 SEK - 2,7024 2,5944

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,720 -180 23,820 -130

Tỷ giá trung tâm ngày 02-04-2021

1USD = 23,214 -16