Tỷ giá ngày 02-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5500 21,6100 21,5500
 AUD 16,2143 16,458-4 16,3123
 CAD 16,876150 17,250145 17,029151
 JPY 1781 1811 1801
 EUR 23,189238 23,514230 23,259238
 CHF 22,180213 22,536207 22,336215
 GBP 31,718254 32,228243 31,942255
 SGD 15,656134 16,035130 15,766135
 THB 6523 6802 6523
 MYR - 5,92447 5,84849
 DKK - 3,18030 3,08331
 HKD 2,7481 2,8030 2,7671
 INR - 3541 3401
 KRW - 220 180
 KWD - 72,99997 70,776127
 NOK - 2,75345 2,66945
 RUB - 42110 3448
 SEK - 2,5395 2,4766

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-04-2015

1USD = 0