Tỷ giá ngày 02-03-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,91010 23,12010 22,94010
 AUD 17,42943 18,15745 17,60544
 CAD 17,74876 18,48979 17,92777
 JPY 209-1 220-1 211-1
 EUR 26,890-93 28,295-98 27,162-94
 CHF 24,531-197 25,555-206 24,779-199
 GBP 31,261-92 32,567-96 31,577-93
 CNY 3,4906 3,6376 3,5266
 SGD 16,90215 17,60816 17,07315
 THB 6733 7763 7483
 MYR - 5,7454 5,6264
 DKK - 3,800-13 3,662-12
 HKD 2,8951 3,0161 2,9241
 INR - 3253 3132
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,95460 75,97258
 NOK - 2,74624 2,63623
 RUB - 3101 -
 SEK - 2,790-1 2,678-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-03-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,900 50 23,950 20

Tỷ giá trung tâm ngày 02-03-2021

1USD = 23,151 6