Tỷ giá ngày 02-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2705 22,3405 22,2705
 AUD 15,943112 16,183113 16,039112
 CAD 16,33174 16,69475 16,48074
 JPY 192-2 196-2 194-2
 EUR 24,045-6 24,333-6 24,118-6
 CHF 22,09145 22,44545 22,24645
 GBP 30,734-22 31,227-22 30,950-22
 SGD 15,697-4 16,013-4 15,807-4
 THB 6151 6401 6151
 MYR - 5,3979 5,3279
 DKK - 3,3000 3,2000
 HKD 2,8310 2,8880 2,8510
 INR - 3372 3232
 KRW - 190 180
 KWD - 75,340-58 73,048-57
 NOK - 2,619-2 2,539-2
 RUB - 3361 2751
 SEK - 2,623-6 2,558-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-03-2016

1USD = 21,905 -2