Tỷ giá ngày 02-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 15,582-4 15,816-4 15,676-4
 CAD 15,640-12 15,987-13 15,782-12
 JPY 1821 1861 1841
 EUR 24,144142 24,433143 24,217142
 CHF 21,63159 21,97960 21,78460
 GBP 31,654242 32,162246 31,877244
 SGD 15,430-20 15,740-20 15,539-20
 THB 612-2 637-2 612-2
 MYR - 5,333-73 5,264-72
 DKK - 3,31119 3,21118
 HKD 2,8282 2,8842 2,8472
 INR - 335-1 321-1
 KRW - 200 180
 KWD - 74,842222 72,564215
 NOK - 2,597-13 2,518-12
 RUB - 317-8 259-7
 SEK - 2,6459 2,5809

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 -20 22,350 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 02-02-2016

1USD = 21,894 2