Tỷ giá ngày 02-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,32510 21,37510 21,32510
 AUD 16,43386 16,68187 16,53387
 CAD 16,485-116 16,851-119 16,635-117
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 23,941-100 24,228-101 24,013-101
 CHF 22,718-165 23,084-167 22,879-166
 GBP 31,781-26 32,292-27 32,005-26
 SGD 15,521-10 15,898-10 15,631-10
 THB 6424 6694 6424
 MYR - 5,9191 5,8431
 DKK - 3,292-14 3,192-13
 HKD 2,7150 2,7700 2,7340
 INR - 3520 3380
 KRW - 220 180
 KWD - 73,450-33 71,212-32
 NOK - 2,80321 2,71820
 RUB - 3427 2795
 SEK - 2,614-3 2,549-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-02-2015

1USD = 0