Tỷ giá ngày 01-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3900 21,4050 21,3900
 AUD 17,949-85 18,220-86 18,058-85
 CAD 18,464-124 18,874-127 18,632-125
 JPY 1790 1820 1800
 EUR 26,457-8 26,775-9 26,537-9
 CHF 21,866-25 22,307-25 22,020-25
 GBP 33,155-108 33,688-110 33,388-109
 SGD 16,130-66 16,521-67 16,243-66
 THB 638-2 664-2 638-2
 MYR - 6,276-127 6,195-125
 DKK - 3,639-2 3,528-2
 HKD 2,723-1 2,778-1 2,742-1
 INR - 352-2 338-2
 KRW - 210 180
 KWD - 74,669-77 72,394-75
 NOK - 3,107-23 3,012-22
 RUB - 454-36 371-29
 SEK - 2,9164 2,8444

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,500 60 21,530 70

Tỷ giá trung tâm ngày 01-12-2014

1USD = 0