Tỷ giá ngày 01-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3450 22,2650
 AUD 15,6850 15,9280 15,7790
 CAD 16,7120 17,0900 16,8640
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 24,3640 24,6670 24,4380
 CHF 22,3570 22,7260 22,5150
 GBP 33,8030 34,3610 34,0420
 SGD 15,7020 16,0260 15,8130
 THB 6150 6400 6150
 MYR - 5,2330 5,1640
 DKK - 3,3460 3,2430
 HKD 2,8400 2,8980 2,8600
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 74,8510 72,5410
 NOK - 2,6450 2,5630
 RUB - 3860 3370
 SEK - 2,6540 2,5880

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,340 10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-11-2015

1USD = 0