Tỷ giá ngày 01-10-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,7000 24,0100 23,7300
 AUD 15,0710 15,7130 15,2230
 CAD 16,9760 17,7000 17,1480
 JPY 1610 1700 1620
 EUR 22,7970 24,0730 23,0270
 CHF 23,8000 24,8150 24,0410
 GBP 25,9020 27,0050 26,1630
 CNY 3,2940 3,4350 3,3280
 SGD 16,2450 16,9370 16,4090
 THB 5580 6430 6190
 MYR - 5,2060 5,0950
 DKK - 3,2080 3,0890
 HKD 2,9640 3,0900 2,9930
 INR - 3030 2920
 KRW 140 180 160
 KWD - 79,9110 76,8310
 NOK - 2,2780 2,1850
 RUB - 3640 -
 SEK - 2,1830 2,0940

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-10-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,100 -100 24,200 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 01-10-2022

1USD = 23,400 0