Tỷ giá ngày 01-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,445-5 22,505-5 22,445-5
 AUD 15,67370 15,90971 15,76870
 CAD 16,648154 17,017157 16,799155
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,871-249 25,169-252 24,946-250
 CHF 22,756-132 23,121-134 22,916-133
 GBP 33,614-61 34,154-62 33,851-61
 SGD 15,554-3 15,866-4 15,663-3
 THB 6050 6310 6050
 MYR - 5,12731 5,06131
 DKK - 3,412-34 3,308-33
 HKD 2,861-1 2,919-1 2,881-1
 INR - 3502 3362
 KRW - 190 190
 KWD - 75,537-92 73,240-89
 NOK - 2,677-20 2,596-20
 RUB - 3833 3343
 SEK - 2,714-3 2,648-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 10 22,530 10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-10-2015

1USD = 0