Tỷ giá ngày 01-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,21015 21,26015 21,21015
 AUD 18,290-63 18,566-64 18,400-63
 CAD 18,676-57 19,091-58 18,846-58
 JPY 1910 1940 1930
 EUR 26,61615 26,93515 26,69615
 CHF 21,94827 22,39028 22,10227
 GBP 34,0367 34,5847 34,2767
 SGD 16,4041 16,8021 16,5201
 THB 6420 6690 6420
 MYR - 6,52611 6,44211
 DKK - 3,6602 3,5482
 HKD 2,6992 2,7532 2,7182
 INR - 3510 3370
 KRW - 220 180
 KWD - 74,42727 72,88426
 NOK - 3,352-5 3,250-5
 RUB - 596-3 487-3
 SEK - 2,98826 2,91525

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,240 -10 21,260 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-10-2014

1USD = 0