Tỷ giá ngày 01-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,18010 23,49010 23,21010
 AUD 15,8840 16,5620 16,0450
 CAD 17,77134 18,52935 17,95034
 JPY 1711 1811 1731
 EUR 23,24662 24,54866 23,48163
 CHF 23,91858 24,93860 24,15958
 GBP 27,68760 28,86862 27,96760
 CNY 3,391-2 3,536-2 3,425-2
 SGD 16,4801 17,1831 16,6461
 THB 568-1 655-1 631-1
 MYR - 5,3072 5,1932
 DKK - 3,2679 3,1468
 HKD 2,8991 3,0231 2,9281
 INR - 3050 2930
 KRW 150 190 170
 KWD - 78,936-18 75,891-17
 NOK - 2,46614 2,36513
 RUB - 3408 -
 SEK - 2,34710 2,2519

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,170 -180 24,270 -140

Tỷ giá trung tâm ngày 01-08-2022

1USD = 23,161 0