Tỷ giá ngày 01-08-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8200 23,0500 22,8500
 AUD 16,5340 17,2240 16,7010
 CAD 17,9620 18,7120 18,1430
 JPY 2040 2150 2070
 EUR 26,5800 27,9630 26,8480
 CHF 24,6960 25,7280 24,9460
 GBP 31,2110 32,5140 31,5260
 CNY 3,4830 3,6290 3,5180
 SGD 16,5320 17,2230 16,6990
 THB 6170 7120 6860
 MYR - 5,4740 5,3610
 DKK - 3,7360 3,6010
 HKD 2,8790 2,9990 2,9080
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,1510 76,1620
 NOK - 2,6820 2,5750
 RUB - 3130 -
 SEK - 2,7400 2,6300

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-08-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 01-08-2021

1USD = 23,180 -38