Tỷ giá ngày 01-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,7140 15,9500 15,8080
 CAD 16,4940 16,8600 16,6440
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 23,6990 23,9830 23,7700
 CHF 22,3600 22,7190 22,5180
 GBP 33,6060 34,1460 33,8430
 SGD 15,6570 15,9720 15,7670
 THB 6070 6330 6070
 MYR - 5,7450 5,6710
 DKK - 3,2510 3,1520
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1270 70,9000
 NOK - 2,7090 2,6260
 RUB - 4030 3520
 SEK - 2,5610 2,4980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 15 21,940 25

Tỷ giá trung tâm ngày 01-08-2015

1USD = 0