Tỷ giá ngày 01-07-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,13025 23,44025 23,16025
 AUD 15,460-179 16,105-200 15,616-180
 CAD 17,589-21 18,324-38 17,767-22
 JPY 1672 1771 1692
 EUR 23,73833 25,04614 23,97834
 CHF 23,712-69 24,702-93 23,952-69
 GBP 27,508-13 28,657-38 27,786-13
 CNY 3,4073 3,5500 3,4423
 SGD 16,298-9 16,979-24 16,463-10
 THB 578-5 667-6 642-5
 MYR - 5,342-5 5,2310
 DKK - 3,3363 3,2165
 HKD 2,8954 3,0162 2,9244
 INR - 306-1 2940
 KRW 160 190 170
 KWD - 78,759-78 75,786-10
 NOK - 2,395-12 2,299-9
 RUB - 380-28 -
 SEK - 2,311-16 2,218-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-07-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 30 23,970 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-07-2022

1USD = 23,112 2