Tỷ giá ngày 01-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,46024 16,70725 16,55924
 CAD 16,952-24 17,328-24 17,106-24
 JPY 2140 2180 2160
 EUR 24,550-86 24,844-87 24,624-87
 CHF 22,5572 22,9652 22,7162
 GBP 29,323-415 29,793-421 29,529-417
 SGD 16,38218 16,64519 16,49818
 THB 6231 6491 6231
 MYR - 5,62237 5,55037
 DKK - 3,378-11 3,275-11
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,621-76 73,726-73
 NOK - 2,704-3 2,622-3
 RUB - 3871 3171
 SEK - 2,6673 2,6013

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-07-2016

1USD = 21,865 -8