Tỷ giá ngày 01-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,770-10 21,830-10 21,770-10
 AUD 16,64148 16,89149 16,74149
 CAD 17,186-148 17,567-151 17,342-149
 JPY 175-1 178-1 177-1
 EUR 24,138-50 24,428-51 24,211-50
 CHF 23,010-169 23,380-172 23,173-170
 GBP 33,763-145 34,306-147 34,001-146
 SGD 15,988-6 16,310-6 16,101-6
 THB 6330 6590 6330
 MYR - 5,86252 5,78751
 DKK - 3,312-6 3,211-6
 HKD 2,775-1 2,831-1 2,795-1
 INR - 3501 3361
 KRW - 200 190
 KWD - 73,311-58 71,079-56
 NOK - 2,82720 2,74119
 RUB - 4383 3832
 SEK - 2,669-9 2,604-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 0 21,860 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-07-2015

1USD = 0