Tỷ giá ngày 01-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,41045 22,48045 22,41045
 AUD 16,13197 16,37398 16,22997
 CAD 16,9099 17,28410 17,0639
 JPY 2012 2052 2032
 EUR 24,84699 25,143100 24,92199
 CHF 22,37143 22,73043 22,52943
 GBP 32,168-226 32,684-229 32,394-227
 SGD 16,07564 16,39965 16,18964
 THB 6172 6433 6172
 MYR - 5,455-12 5,385-11
 DKK - 3,41914 3,31513
 HKD 2,8515 2,9096 2,8715
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 77,043180 74,132173
 NOK - 2,73318 2,64918
 RUB - 375-3 306-2
 SEK - 2,73512 2,66712

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,400 20 22,420 10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-06-2016

1USD = 21,946 7